AVL OG OPPDRETT

 

Vi ønsker stadig å forbedre våre sider for oppdrettere. Om det er noe du føler mangler av informasjon, blir vi veldig glade for en tilbakemelding slik at vi stadig kan gjøre sidene bedre for deg som oppdretter! mail til webmaster

Denne siden er for deg som allerede er oppdretter, og for deg som ønsker å ha et kull. Det er også viktig for en hannhundeier som lar hunden gå i avl, å sette seg inn i hva slags ansvar man har når man bevisst planlegger avl på en rase.
Du vil finne linker til nyttig informasjon, Avls regler og mye mer


Første gang du skal ha kull?

Som tispeeier er du med på å prege framtidens portiser, om du setter din tispe i avl. Er du usikker på om din tispe egner seg som avlstispe eller hvilken hannhund du bør velge, kan du som medlem i klubben få hjelp av Helsekomiteen
.
Noen hannhundeiere har valgt å annonsere sin hannhund på denne nettsiden. Dette er bare noen av mulige hanner som kan egne seg i avl. Helsekomiteen har god oversikt over brukbare hannhunder i Norge (og til dels i Norden),og kan hjelpe deg med å foreslå partnere som passer til dine ønsker/din tispe.

Planlegg i god tid før din tispe løper! Men før du setter din tispe i avl, bør du forsikre deg om at hun er skikket til å ha valpekull. Hun bør ha godt gemytt og være i god fysisk form, ha tilfredstillende øyelysningsattest, gentester, HD-resultat og ellers være i henhold til rasestandarden. Det anbefales at du har hatt henne på en utstilling for å få en vurdering på hennes bevegleser og rasetypiske preg. Dette kan gi deg veiledning i forhold til hannhunden som kan være en god match for henne.
Er det noe du lurer på, tar du gjerne kontakt.

Nyttige linker og nedlastbare filer:

Rasespesifikk Avlsstrategi er et levende dokument som inneholder en status, målsetninger og tiltak for bevaring og avl på rasen. RAS 

Andre nyttige filer og nettsteder:

Oppdatert info. om tester fra NKK


Avl og oppdrett, tips fra veterinæren
Før du avler
Nkk: Avl, helse og oppdrett
Nkk: etiske grunnregler for Avl og oppdrett
Nkk: Oppdretterskolen
Nkk: Kjøpsavtale
Nkk: parrings skjema og andre skjemaer!
Registrering av kennelnavn
Link til sider for helsetester og informasjon
NKK om HD test
Link til PRA testing og  Mydogdna
Link til side for testing av Cardio Les mer om øyelysning hos NKK
Innavlsgrad kan du regne ut via DogWeb
Registreringen av valper

Test for korthår/IC
Les ellers om
HELSE 
Hannhundliste

Innmelding Oppdretter
Innmelding valpekull
Informasjon som kommer:
Farger og genetikk

Avlsregler Raseklubben for Portugisisk Vannhund (RPVH)

                                                   Vedtatt på Årsmøte i RPVH 03.03.2018

 • Begge foreldredyrene skal være ID merket og registrerte i sitt hjemlandslands kennelklubb register.
 • Tispa skal være fylt 2 år og ikke eldre enn 7 år. Ved unntak skal det foreligge veterinærattest.
 • HD – Begge foreldredyr skal være røntget med resultat A eller B, eller motsvarende utenlandske attester godkjent av NKK.
 • Prcd_PRA: Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri prcd-PRA med resultatet Normal/Clear (A, A1). Fri gjennom foreldre (free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med” fri gjennom foreldre 1-” eller” 2 generasjon”. Testene av foreldredyrene skal sendes med.
 • Cardio – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri for Cardio (Juvenile Dilated Cardiomyopathy) med resultatet Normal/Clear. Fri gjennom foreldre (free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med” fri gjennom foreldre 1-” eller” 2 generasjon”. Testene av foreldredyrene skal sendes med.
 • Øyenlysning – begge foreldredyr skal øyelyses med en attest ikke elder enn 12 måneder før parring.
  Ved merknad på øyelysing skal Avlsanbefalinger fra Autoriserte Attestutstedere for arvelige øyesykdommer følges.
  (https://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser)
 • Innavlsgrad – innavlsgraden skal være lavere enn 6,25%
 • Valpene registreres i NKK, levers med kjøpekontrakt og helseattest som ikke er eldre enn 10 dager.
 • At det ikke brukes en hannhund som overskrider anbefalte grensen for avkom i Norge på 5 % siste 5 år. (per 30.09.22 er det 58 valper).

RPVH anbefaler også:

 • I avlsreglene står det at minimum en av foreldre testes for PRA og Cardio, vi vil likevel anbefale at begge foreldrene er testet.
 • IC (improper coat) Minimum en av foreldredyrene testes og ikke er bærer av IC.
 • Det anbefales at avlshundene har deltatt på utstilling ved minimum to forskjellige utstillinger og for forskjellige dommere. Dette for å sikre at rasetypiske trekk blir fokusert på, og for å få en bedre forståelse for kombinasjonen man ønsker å gjøre.
 • Les gjennom RAS dokumentet og gjør deg kjent med utfordringer og målsetninger.

Valpeformidling:

 • alle kull kan formidles gjennom RPVH.
 • alle attester på tester skal sendes uoppfordret.
 • ved kull som ikke tilfredsstiller RPVHs avlsregler vil det bli gjort oppmerksom på dette i formidlingen, og formidlingen kan forkastes av styret.