Les mer her:

I 2017 foretok vi en spørreundersøkelse for å kartlegge portisens hverdag i dag.Les svarene her i
komplett
svar dokument

Avlsregler for Portugisisk Vannhund
finner du
HER

Les om HELSE og sykdommer på rasen
 HER

 

HELSE

Den Portugisiske Vannhunden er en rase med mange positive sider og den har stort sett en god situasjon når det gjelder helse. De fleste lever lange gode liv og blir gjennomsnittlig 12-15 år. Det er også registrert alder på 21 år her i Norden.

En hund kan bli syk på mange måter. Ulykker, vanlig sykdom og arvelige sykdommer.

De vanlige sykdommer de fleste hunder kan få kommer vi ikke til å informere om her, heller ikke ulykker som kan skje med en hund. Under våre menyvalg kan du derimot velge "HELSE & AVL" og her finner du informasjon og linker til sykdommer vi tester for før avl, og som genetisk arves fra foreldrene. Her er det også oppført andre sykdommer som kan forekomme.

Gjennom å vite sin hunds helsestatus får hundeeieren også mulighet til å forebygge eventuelle symptomer og gi hunden de beste forutsetningene for et rikt helsemessig liv.

Vi vil gjerne gjennom denne informasjonen oppmuntre samtlige vannhundeiere til å teste sine hunder, både unge og gamle, for sin egen, hunden og rasens skyld.  Dette gjelder da også røntgen av hofter.

Det finnes noen defekter som man må ta hensyn til i avl. 

HD og PRA arbeides det aktivt med gjennom røntgen og gentester. I den senere tid har også noen tilfeller av AA vist seg. Og man anbefaler å røntge også for dette.

Muligheten for å gjøre en korrekt risikobedømming vedrørende HD, PRA, AA og Cardio øker med antallet røntgede, øyelyste og testede slektninger. Det er derfor viktig at ikke bare avlsdyrene røntges, men også en så stor andel av rasen som mulig. Les mer ved å følge linken under.

Juvenil Dilatert Kardiomyopati kjennetegnes av at hjertemuskelen ikke lenger klarer å dra seg sammen normalt, og hos vår rase er den en autosomal recessivt nedarvet sykdom, hvor tilsynelatende friske foreldre fører videre et mutert gen. Les mer om kardiomyopati.

Det har dukket opp en "ny" lidelse hos portisen; Degenerativ lumbosakral stenose. Det er viktig å røntge hundene for å avdekke evt skavanker, og på den måten kan gi hunden den riktige behandling hvis så skulle være. Sørg for å røntge for dette sammen med HD røntging.

Les om sykdommer på rasen
HER

Raseklubben for Portugisisk Vannhund har strenge krav til avl. Ingen valper blir videreformidlet på våre sider uten at disse kravene er innfridd. Dersom de ikke er innfridd opplyses det om i formidlingen. Les om kravene til avl og hva du skal spørre om når du ser etter valp. KRAV