Hei!

 

Vedlegg til NKKs HD-prosjekt ligger på vår webside

https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html

E
ller som et dokument her:
Slutt rapport HD NKK

 

Med vennlig hilsen

Norsk Kennel Klub

 

Dagny Wangensteen

Organisasjonsavdelingen

Tlf. 93278093 email: dagny@nkk.no