SYKDOMMER PÅ RASEN

Her er et lite oppsett over sykdommer som oftere kan komme på rasen enn andre sykdommer.
Det er flere sykdommer som forekommer på alle hunderaser, men her tar vi kun med de som er funnet i vår rase.

Hofteleddsdysplasi – HD

Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten gir uttrykk for hvor stor del av totalvariasjonen i en egenskap som skyldes arvelige faktorer. Norske undersøkelser viser en arvbarhet for HD på noe over 20%. Dette innebærer at også andre faktorer har stor betydning for utvikling av defekten. Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert. Les mer om testene hos NKK:
HER  

PRA; Progressiv retinal atrofi

Progressiv = fremadskridene, Retina = øyets netthinne (der synscellene sitter) Atrofi = vevsvinn (tilbakedannelse av vev).

Beskrivelse:
PRA er en øyesykdom som forekommer i ulike former.

Det viser seg at det er en arvelig sykdom som berører øyets synsceller i netthinnen og resulterer i forandring eller nedbryting av netthinnen og synsnerven hvilket resulterer i blindhet.

Alder når dette inntreffer kan variere og hastigheten i sykdomsbildet er progresivt og kan variere i forhold til rase.Vanligvis berøres synet ved 6-8 års alder. Første symptom er nattblindhet og sykdommen berører siden også dagsynet.

Noen hunder rekker ikke å bli helt blinde til tross for at de har fått PRA diagnosen.
Her finner du testen, den utføres i samarbeid med din veterinær:
Mydogdna   

Les mer hos Nkk:
HER   Info tekst fra Nkk  og mer info

 

JDCM; Juvenil Dilaterad Kardiomyopati hos Portugisisk Vannhund

Sykdommen forekommer blant annet på hunder, katter og mennesker, men den (recessive) juvenile typen er uvanlig.
Sykdommen kjennetegnes av at hjertemuskelen ikke lenger klarer å dra seg sammen normalt.  Forløpet er uten symptomer til hjertesvikt utvikles. Symptomene opptrer akutt og forårsaker kraftig redusert pumpekraft hos hjerte med hjertesvikt og blodpropp i lungene (lungeødem) eller i bukhulen (ascites) som følge.
Kardiomyopati hos PVH er en autosomal recessivt nedarvet sykdom, hvor tilsynelatende friske foreldre fører videre et mutert gen (Hos f.eks. Newfoundlandshund og katt er sykdommen dominant, dyret kan leve med sykdommen og det rekker med et allel for at den viser seg). Når den forekommer i dobbel dose (en fra mor og en fra far) betyr det at ikke noe ”falskt” allen finnes som holder hunden frisk og en valp som rammes av to kardio alleler dør før 7 måneders alder, oftest ved 5 til 16 uker.
Valpene er uten unntak etter symptomfrie, men Kardio bærende foreldre.
Her finner du testen: JDCM test    Les merHER

Albueleddsartrose – AA

Med albueleddsartrose menes unormal slitasje av leddbrusken i albueleddet.
Disse utvikles under hundens oppveksttid og kan sjelden påvises før 3,5 måneders alder.
Likheten for de ulike sammenvoksingene er at små, men vesentlige deler av leddbrusken ikke utvikles normalt eller at det skades på grunn av gnisningens utvikling i omkringliggende benvev.

Forskjellen på metodikken ved avlesning av hofteledds røntgenbilder hvor man direkte bedømmer den eventuelle feil i utviklingen av leddene og siden separat angir hvor store pålagringer som er tilkommet (artrosegrad), er det når det gjelder albueledd oftest eneste mulighet å avlese om det foreligger sammenvoksning, og i så fall hvor store. Dessverre gir ikke graden av artrose noen sikker opplysning om hvor alvorlig den egentlige defekten i leddet er, spesielt hos eldre hunder siden artrosen øker med alder og selv er sterkt avhengig av hvordan hunder mosjoneres på.
Arveligheten har vist seg å ligge på nivå med eller rett under den som gjelder hofteleddsdysplasi. Siden vi i senere år har hatt tilfeller av AA bør Portugisisk Vannhundeiere og oppdrettere være oppmerksomme og teste sine hunder samtidig med HD røntgen.

Degenerativ lumbosakral stenos 

Degenerativ lumbosakral stenos er en vanlig årsak til ryggproblem, framfor alt hos schäferhunder. Sjukdommen kan være både arvelig og miljøpåvirket.
Les mer HER