Vannarbeid

VANNARBEID

Den Portugisiske Vannhunden er opprinnelig en arbeidshund for fiskere i Portugal. I vannarbeidet fikk hunden benyttet seg av alle sine evner og egenskaper. Hunden apporterte, svømte med beskjeder, varslet om skjær, etc. i sitt arbeid. Hunden ble klippet på en måte som var egnet for sitt arbeid, og klippen har utviklet seg til å bli raseklippen slik vi kjenner den i dag.
(Hovedfoto av hund under vann: Ole Walter Sundlo Studio)

De praktiske prøvene i vannarbeid har til hensikt å fremme og utvikle de enkelte hundenes naturlige egenskaper, samt bedre rasens funksjon.

De skal generelt via opplysende og opplærende tiltak under prøvene, spre informasjon, utvikle og vekke interesse blant oppdrettere, eiere og publikum generelt om at de praktiske prøvene er en kulturell hendelse, en sport og en samfunnsnyttig aktivitet.

Prøvene har til hensikt å fortsette arbeidet denne rasen har utført i mange år om bord på fiskebåtene, som fiskerens gode hjelper.

VANNARBEID FOR ANDRE RASER:
Vannarbeid er også åpent for alle vannapporterende raser. Ved konkurranser stiller Portugisisk Vannhund i egen klasse, MEN REGLENE OG UTSTYR ER DE SAMME! Siden regelverket er utviklet og oversatt fra portugisisk i regi av Rasklubben for portugisisk vannhund i vannarbeid er det viktig at den referansen kommer fram når denne formen for vannarbeid drives i regi av andre enn for portiser. 
Når sporten blir offisiell, vil påmeldinger etc gå gjennom NKK.

  

 Vannarbeid i Norge    

 les mer om hvordan vannarbeidet kom til Norge    

  

 Vanntreninger og kontakter

Finn en trening i nærheten av deg!

  

Siste nytt!

Finn konkurranser og mer info om kurs mm.

  

Søknadsskjema for avholding av konkurranse kommer snart!