Om raseklubben

Raseklubben for Portugisisk Vannhund har mange oppgaver. For våre medlemmer er den både en sosial interesse klubb, et informasjonssenter og en rådgivende funksjon.
Raseklubben for Portugisisk Vannhund ”eies” av arbeide klubben gjør for rasen, og for oppgaven klubben har for å forvalte og å dele kunnskap. Den eies ikke av enkeltpersoner, men av ideologien av å samles under en felles interesse.
Raseklubben for Portugisisk Vannhund ble registert i Brønnøysundregisteret 13.12.2003 og ble tilsluttet Norsk Kennel Klubb 01.01.2006. Ved å skrive under overenskomsten med NKK plikter klubben og arbeide med å:

 • fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
 • fremme utviklingen av rasen portugisisk vannhund
 • fremme mulighetene for aktivitet med hund
Å drive en raseklubb er mye arbeid, men det er også givende å arbeide for å utvikle og sikre vår flotte rase i Norge. Styret ser det som et mål å forene styrkene slik at alle kan jobbe for samme sak som er: rasetypiske portugisisk vannhunder frie for sykdommer, med godt gemytt og i et godt hundehold.
Raseklubben for portugisisk vannhund trenger alltid å knytte til seg ressurspersoner som kan, og vil jobbe med å utvikle rasen i Norge. Dette med tanke på at vi trenger medarbeidere blant annet til medlemsbladet, distrikts kontakter, valpeformidlere og underliggende komiteer. Har du lyst til å bruke litt av din tid på dette så oppfordrer vi deg til å kontakte oss i styret. 

Ta gjerne kontakt med oss - vi ser frem til gode innspill!

Verv i klubben

 • Om å være en tillitsvalgt, komitémedlem eller inneha et verv i en frivillig organisasjon:
  Alt arbeide i en frivillig organisasjon baserer seg på ulønnet innsats. Det er viktig at en som påtar seg et slik verv kjenner til sitt eget ansvar for å få tilbake energi, motivasjon og glede gjennom det arbeidet man gjør. Man må vise romslighet og takhøyde for at man er forskjellig, oppfatter ting forskjellig og kommer med forskjellig verdi syn.

  Generelt for alle med verv, er at vi utviser sunn fornuft, høflighet, forståelse, respekt og romslighet for andre tillitsvalgte/komitémedlemmer og for Raseklubben for Portugisisk vannhunds medlemmer generelt.
  For å ivareta denne kontinuiteten har Raseklubben for Portugisisk vannhund utarbeidet funksjonsbeskrivelser for dets Styre og de underliggende verv og komiteer. Godkjent på Årsmøte av 12.03.2016, revidert 03.03.2018.
  Denne funksjonsbeskrivelsen har som formål å angi styrets funksjon/oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder. Her under også underliggende andre verv og komiteer. Funksjonsbeskrivelsen vedtas av Årsmøte, er basert på NKKs og Raseklubben for Portugisisk Vannhunds Lover og vedtekter, og er bindende for styrets medlemmer.
  Funksjonsbeskrivelsen er ment som et hjelpemiddel for å synliggjøre roller og arbeidsoppgaver i klubbens styre/regi. 
  Du kan lese dette dokumentet i sin helhet her, og link til andre viktige dokumenter:
  Funksjonsbeskrivelse for alle verv og underliggende komiteer
  Klubbens Lover
  Mandat for Vannkomiteen
  Nkks web policy
  Regler for posting på vår Facebook gruppe  


  Styret
  Etter årsmøte 2020 består styret av
Leder:  Nina Kilbane (2 år)
Nestleder:  Mona Lindrupsen (2 år)
Styremedlemmer :  Ragnar Lie (2 år)
   Jarle Gåsøy (2 år)
   Beate Katrine Henningsen
Varamedlemmer :  Line Gran Solberg (1 år)
   Even Storskogen Prydz (1 år)


Valgkomite (valg@portugisisk-vannhund.no)

Leder (for 2 år):   Hege Line Løwer
Medlemmer (for 1 år):  Elisabeth Tverely Jakobsen
   Mia Charlottte Hansen
Vararepresentant (for 1 år):  Gro Lysgaard Linevik


Ønsker du, eller vet du om noen som ønsker å bidra med å sitte i styret, ta gjerne kontakt på mail: Post@portugisisk-vannhund.no


Kasserer
Nicolai Sebergsen - kasserer@portugisisk-vannhund.no
Revisor: Ingar Hjelset (2 år)
Vararevisor: Trine Omholt Nicolaysen

Web ansvarlig: Trine Cecilie Holte - webmaster@portugisisk-vannhund.no


Raseinformatør og valpeformidler: 
Mona Lindrupsen


HELSEKOMITEEN

NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase er delegert til de respektive medlemsklubbene. En rasespesifikk avlsstrategi (RAS) skal bidra til tydeliggjøring av definisjoner for målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.
Helsekomiteen utnevnes av og er underlagt styret i Raseklubben for Portugisisk Vannhund i henhold til Raseklubbens lover og forskrifter. Helsekomiteen underlegges samme taushetsplikt som styret.
K
ontakt: helse@portugisisk-vannhund.no
Medlemmer i helsekomiteen:

Vi trenger medlemmer til helsekomiteen  

UTSTILLINGSKOMITEEN
Utstillingskomiteen skal utføre alle praktiske forberedelser for Rasespesialen.
Utstillingskomiteen underlegges samme taushetsplikt som styret.
Komiteen setter selv sin agenda og sin struktur og antall medlemmer.
Leder: Anne Nilsen   kontakt: utstilling@portugisisk-vannhund.no

VANNKOMITEEN

Vannkomiteen har ansvar for å utvikle og gjennomføre aktiviteter og arrangementer med det formål å øke interessen, kompetansen og engasjementet rundt vannsport og vannarbeid for portugisiske vannhunder i Norge.

 

Vannkomiteen utnevnes av og er underlagt styret i Raseklubben for Portugisisk Vannhund i henhold til Raseklubbens lover og forskrifter.

 • Ragnar Lie, leder
 • Line Gran Solberg
 • Roy Syversen
  (Oppnevnt av styret 23.11.20)

Kontakt: vannarbeid@portugisisk-vannhund.no

Bli Medlem!

Medlemskap i Raseklubben for Portugisisk Vannhund? 
 MELD DEG INN HER

Når du melder deg inn hos oss blir du samtidig medlem av Norsk Kennel Klub.
Her er noe av det du får som medlem:

 • du vil kunne dra nytte av alle NKKs medlemsfordeler
 • tilgang til Dogweb og ”Mine sider” hos NKK
 • NKKs magasin hundesport 4 ganger per år
 • Raseklubbens for Portugisisk Vannhunds eget medlemsblad Portisposten 3 ganger per år
 • tilbud om kurs og aktiviteter til egne medlemspriser
 • gratis treninger for eks i vannarbeid mm
 • fri tilgang til aktivitetsgrupper
 • gratis rådgivning i raseklubben
 • bidrar til arbeidet for å bevare og å fremme arbeidet med en sunn og god rase.

Betingelser for medlemskap i NKK og NKKs medlemsklubber:

 • medlemskap i NKK/medlemsklubber/forbund følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember
 • medlemskapet er personlig og kan ikke overdras
 • det er ingen angrerett på betalt medlemskap

NKK forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egne medlemsklubber/forbund, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler.
Som medlem bidrar DU i arbeidet Raseklubben gjør!
MELD DEG INN HER

PORTISPOSTEN MAIL/epost
Ester Knudsen - redaktør
Portisposten kommer ut 3 ganger i året. Bli med å bidra til et levende blad! Alt arbeid med Portisposten er basert på frivillig arbeid i redaksjonen og fra medlemmene. Signerte innlegg i Portisposten står for innsenders/forfatters egen regning, og behøver ikke å være i samsvar med hovedstyrets eller redaksjonens syn.
Annonsepriser:
1 hel side: 500,-kr medlemmer/oppdrettere
1000,-kr andre/ikke medlemmer
250,- kr for hjelp til annonse
Annonsen betales før manusfrist på
klubbens konto: 0539 36 117776
(husk navn+hva det gjelder)
Annonsen sendes pr e-post til redaktor(@)portugisisk-vannhund.no
Foto i format jpg, ferdige annonser i høyoppløselig pdf.
Eller annonse sendes pr post til klubbens adresse. Innlegg er gratis og sendes på samme måte som annonser. Tekst mottas gjerne som word-dokument/mail.
Manusfrist:
Nr. 1 – 1. Mars
Nr. 2 – 1. Juni
Nr. 3 – 15. oktober    
Utgivelsesdato ca 1 mnd. etter manusfrist /julenummer ca 1. nov.

Bli medlem

Medlemskap i Raseklubben for Portugisisk Vannhund?  MELD DEG INN HER

Når du melder deg inn hos oss blir du samtidig medlem av Norsk Kennel Klub.

Her er noe av det du får som medlem:
 • du vil kunne dra nytte av alle NKKs medlemsfordeler
 • tilgang til Dogweb og ”Mine sider” hos NKK
 • NKKs magasin hundesport 4 ganger per år
 • Raseklubbens for Portugisisk Vannhunds eget medlemsblad Portisposten 3 ganger per år
 • tilbud om kurs og aktiviteter til egne medlemspriser
 • gratis treninger for eks i vannarbeid mm
 • fri tilgang til aktivitetsgrupper
 • gratis rådgivning i raseklubben
 • med mer
Betingelser for medlemskap i NKK og NKKs medlemsklubber:
 • medlemskap i NKK/medlemsklubber/forbund følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember
 • medlemskapet er personlig og kan ikke overdras
 • det er ingen angrerett på betalt medlemskap
NKK forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egne medlemsklubber/forbund, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler.

(Med forbehold om endringer i løpet av medlemsåret)

Som medlem bidrar DU i arbeidet Raseklubben gjør!
MELD DEG INN HER