Krav til oppdrettere knyttet til Raseklubben for Portugisisk Vannhund (RPVH)

                                                                                            Vedtatt på årsmøte i RPVH 03.03.2018

  • For å stå som oppdretter videreformidlet gjennom RPVH må oppdretter ha minimum ett kull registrert og som er tilfredsstilt etter RPVH’s avlsregler.

  • Oppdretter skal være medlem av RPVH

  • Oppdretter skal følge NKK’s lover, regler og Etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
     
  • Oppdretter skal gjøre seg kjent med RPVH’s RAS (Rasespesifik avlsstrategi for RPVH) dokument

  • Oppdretter skal følge RPVH’s statutter.

  • Oppdretter skal ha født opp kull med valper siste 3 årene

  • Oppdretter skal informere sine valpekjøpere om og anbefale medlemskap i RPVH.

Opplysningsansvar
Gjensidig opplysningsplikt om avlsdyrene er en forutsetning.
Oppdrettere oppfordres til å holde seg orientert om rasens utvikling og tilstand i forhold til forekomst av arvelige lidelser.

 
RPVH har ikke ansvar for opplysninger gitt av de forskjellige oppdretterne.
Du bør alltid sjekke selv om kullene er godkjente av RPVH.


  • Innmelding oppdretterliste