Krav til Oppdrettere som ønsker å videreformidles gjennom Raseklubben for Portugisisk Vannhund 
Sist oppdatert ved Årsmøte mars 2016:

  • for å stå som oppdretter videreformidlet gjennom RPVH må oppdretter ha minimum ett kull registrert og som er tilfredstilt etter RPVHs avlsregler.
  • oppdretter skal være medlem av Nkk og RPVH
  • Oppdretter skal følge Nkks lover og regler, og Nkks avlsstrategi og helseprogram.
  • Oppdretter skal gjøre seg kjent med RPVHs RAS(Rasespesifik avlsstrategi for RPVH) dokument
  • Oppdretter skal følge RPVHs statutter.
  • Oppdretter skal informere sine valpekjøpere om og anbefale medlemskap i RPVH.

  • Innmelding oppdretterliste
  • (?)